Twój profil? Jeśli uważasz się za prawowitego właściciela tego profilu, to daj nam znać, a będziesz mógł go przejąć.
Przejmij
Default-av
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
 • w serwisie od: 16.08.2008
 • centrum_jezyka_i_kultury_polskiej_d (instytucja)
 • tagi: magazyn szkoła kultura
 • Lublin, lubelskie

Na razie nie ma wpisów na blogu

Na razie nie ma żadnych znajomych

Na razie nie należy do żadnych grup

wiki instytucji

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zostało utworzone w styczniu 1991 r. przez połączenie dwu integralnych jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zajmujących się sprawami języka i kultury polskiej: Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego (rok zał. 1975) i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (rok zał. 1981).

Do głównych zadań Centrum należy:

 • Kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski.
 • Opracowywanie oraz wydawanie skryptów i podręczników z tego zakresu.
 • Prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską. 

  Kształcenie w Centrum pojmujemy nie tylko jako promocję języka i kultury polskiej, lecz także jako forum spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów słuchaczy ze Wschodu i Zachodu.

  Centrum zatrudnia na stałe 19 pracowników naukowych i dydaktycznych oraz 7 pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych i służby bibliotecznej. W porze letniej, z uwagi na organizowane kursy, angażujemy co roku dodatkowo w ramach prac zleconych odpowiednią liczbę specjalistów.

  Mając na względzie szeroką gamę zainteresowań słuchaczy, prowadzimy różne formy kształcenia, odpowiadające - zarówno programem, czasem trwania, jak i terminami odbywania zajęć - życzeniom naszych gości. Do głównych form kształcenia w ramach Centrum należą:

 • Roczny kurs przygotowawczy na studia wyższe w Polsce.
 • Filologia polska. 3-letnie stacjonarne studia licencjackie dla cudzoziemców.
 • Roczne Humanistyczne Studium Podyplomowe dla Cudzoziemców.
 • Roczny kurs języka polskiego. 
 • Kursy letnie.
 • Intensywne kursy języka polskiego.

  W miesiącach wakacyjnych organizowane są w ramach tzw. Lat Polonijnych specjalistyczne kursy dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego oraz poznania polskiej kultury, literatury, historii.

  Centrum nasze otwarte jest na życzenia osób zainteresowanych w zakresie zaspokajania potrzeb, dotyczących języka i kultury polskiej. W wypadku napływu zgłoszeń możliwe jest np. uruchomienie kilkutygodniowych lub semestralnych kursów nauki języka polskiego dla wszystkich oraz kursów dla studentów slawistyki i nauczycieli polonijnych o specjalnym, zróżnicowanym programie.

  Oprócz zajęć dydaktycznych, programy kursów obejmują zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Lublina i okolic oraz wycieczki do innych miast Polski, a także spotkania ze znanymi osobistościami życia kulturalnego i wiele innych atrakcji.

  Uczestnicy kursów mieszkają i odbywają zajęcia na terenie miasteczka uniwersyteckiego, jednego z najbardziej funkcjonalnych i pełnych zieleni tego typu ośrodków w Polsce. W siedzibie Centrum znajdują się sale wykładowe, sala komputerowa, nowocześnie wyposażona aula, biblioteka, czytelnia i barek.

  W latach 1991-2006 w prowadzonych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS różnych formach kształcenia udział wzięło łącznie 5813 osób z 67 państw na 5 kontynentach, w tym 4447 osób z 14 państw Wschodu (byłego ZSRR).

  Adres

  ul. Weteranów 18
  20-038 Lublin
  Telefon: (081) 533 27 86, 537 54 25
  Fax: (081) 537 56 15, 537 65 36
  WWW: http://www.cjkp.umcs.lublin.pl
  • Jeszcze nikt nie napisał o tym użytkowniku. Możesz być pierwszy.

  powiązania: strony wiki

  powiązania: wpisy

      

  komentarze

  Dodaj komentarz

  Zaloguj się aby dodać komentarz